Herengracht 516

<- 518 Herengracht                Panorama                Herengracht 514 ->

Herengracht 516

Herengracht 516

Herengracht 516, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

< Herengracht 518                   Panorama                   Herengracht 514 >

Herengracht 516

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 
Tekst nog te maken en in te voeren. Wilt u mee helpen met de opbouw van deze site? Meldt u dan hieronder aan.

Bouwjaar

1684

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1684 Anthony Warin

1918 Verzekeringsmaatschappij Holda

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1684 koopmanshuis 7,45 m. breed. Bakstenen gevel met hals. Vleugelstukken: Dolfijnen met daarop zittende Arions. Segmentvormig fronton. Stoep met onderingang

Begin 19de eeuw: tegenwoordige toestand: Voor de hals een rechte kroon- en bloklijst, waarop dakvenster met halfronde afdekking met hijsbalk. Zandstenen plintstuk, oude stoep, eenvoudig snijraam en voordeur uit die tijd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1688 Wigbolt Muilman

± 1755 Dirk Trip

1918 ingericht tot kantoor.

Rijksmonument

Nr 1878

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.