Herengracht 514 Huis met de Moortjes

<- 516 Herengracht                Panorama                Herengracht 512 ->

Herengracht 514

Herengracht 514

Herengracht 514, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 514 en 514a, Huis met de Moortjes

Gebouwd           1766
Architect            -
Opdrachtgever    Samuel Walland
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1680

1766 verbouwd

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1680 Nicolaes van Waveren

1766 Samuel Walland

Naam / gevelsteen

1766 De Moortjes, "daar de Morianen boven de deur staan"

Bijzonderheden

1680 dubbel woonhuis resp. 7,50 en 10,50 m. breed.

1766 verbouwd naar een huis

514 7,50 m. breed

514a 10,50 m. breed

bakstenen gevel. Rechte kroonlijst.Bergstenen middentravee in blokwerk. Getoogde ingang met boven 514a twee negerbusten. 

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1877

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.