Herengracht 440

<- 442 Herengracht                Panorama                Herengracht 438 ->

Herengracht 440

Herengracht 440

Herengracht 440, tekening Caspar Philips

tekening Caspar Philips

Herengracht 440

Gebouwd           1671
Architect            -
Opdrachtgever    Mr. Jacob de Vogelaer
Monument         Rijksmonument
1853 : X 441  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3200  (verpondingsnummer)
1796 : 56 540    (kleinnummer)
1732 : 56 3078  (verpondingsnummer)
Kadast: I 932  (kadaster oud)

Bouwjaar

1671

Eind 18de eeuw

1907

Architect / Bouwer

1871 J.P.E. Hoeufft

1907 architect/tekenaar M. Coeterier

1936 H. van der Maden

1943 J.M. Hol

1952 C.B. Posthumus Meyjes jr. [1893-1975]

1955 C.B. Posthumus Meyjes jr. [1893-1975]

1961 J.H. André de la Porte

1986 Buro Advies en Begeleiding Bouwprojecten BABB bv.

1990 P. Bakker - A.Th. Maas

1993 Van Dijl Architecten

Opdrachtgever

1671 mr Jacob de Vogelaer, secretaris

1907 M.S. de Jong

1936 NV. mij M.S. de Jong

1943 Firma Abreno, Amsterdamse Bretelles en Nouveautefabriek

1952 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU), huurder

1955 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1961 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1986 Algemene Bank Nederland

1990 Algemene Bank Nederland

1993 ABN-Amro bank

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1671 koopmanshuis 11,13 m. breed. Rechte kroonlijst waarboven drie zolderlichten. Hoge dubbele stoep met onderingang, deuromlijsting met blokwerk.

1871 weghalen van de stoep, entree bij het souterrain

1907 stoep hersteld

1936 wijzigen kelder, betonvloer

1943 Conciergewoning maken

1952 Uitbreiding begane grond voor 434-440

1955 Samenvoegen met Herengracht 440

1961 Verbouw tuinhuis en kluizen onder de tuin Herengracht 440

1986 Vergroten en verbouwing Herengracht 434 - 440, afsplitsen 442

1990 Achtergevel gewijzigd

1993 Begane grond gewijzigd en een luifel aangebracht

Bewoners / eigenaren o.a.

10-08-1717 overleed hier mr. Nicolaas Witsen, oud-burgemeester

1748 mr Pieter van de Poll, oud burgemeester

1768 mr Jan van de Poll Pietersz, burgemeester en raad

1948-1951 Firma Emiel de Raay

1955-1992 NV Amhaar, dochtermij Hollandsche BankUnie

N.V. / Algemene Bank Nederland

1992- ABN-Amro bank (eigenaar)

Rijksmonument

Nr 1849

Gebruik nu

Kantoren

 

Gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, uit het panddossier en 400 jaar Herengracht.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.