Herengracht 184

Herengracht 184

Herengracht 184

Herengracht 184, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 184


Gebouwd           1897 
Architect            H.B. Berlage en H. Ronda
Opdrachtgever    R. Cruijff
Monument         Rijksmonument

1853 : LL 157  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 42 2545  (verpondingsnummer)

1796 : 42 411    (kleinnummer)

1732 : 42 2525  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3735  (kadaster oud)

Bouwjaar

1897

Architect / Bouwer

1897 H.P. Berlage en H. Ronda

Opdrachtgever

1897 R. Cruijff

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1897 grond f 23.880 verkocht aan Rijk Cruyff, aannemer

en makelaar, die het hoekhuis verbouwt met de hoekloggia's. 

Bewoners / eigenaren o.a.

1897-1901 Rijk Cruyff

1901-1957 NV Eerste Ned. Verz. Mij op het leven tegen invaliditeit en ongelukken, 's-Gravenhage (later ook kantoor hierin)

1957-???? Gijsbert Neef[1906-1972], met sportzaak J.Neef & Zoon /  NV Neef Sport

????-???? kantoorboekhandel v /h J. P. Bladergroen

Rijksmonument

Nr 1768

Gebruik nu

Winkel beneden, kantoor boven

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.