Herengracht 182 De Zonnewijser of De Zonnewyser

<- 184 Herengracht               Panorama             Herengracht 180 ->

Herengracht 182

Herengracht 182

Herengracht 182, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 182, De Zonnewijser of De Zonnewyser


Gebouwd           1772-1781
Architect            Ludwig Friedrich Druck
Opdrachtgever    Amout Jan van Brienen, heer van de Groote Lindt
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

1615

1772-1781

1868 

1972 gerestaureerd

Architect / Bouwer

1615 Verm. Hendrick de Keyser

1772 L.F. Druck

1902 A.A.M. Brüning

1935 B.J. Ouëndag 

Opdrachtgever

1615 Fredrik Smidt

1868 Gesticht van Liefdadigheid

1896 Gesticht van Liefdadigheid

1902 Gesticht van Liefdadigheid

1935 De Groot Noordhollandsche van 1845

1972 AGO Levensverzekering-maatschappij

2009 gerenoveerd

Naam / gevelsteen

De Zonnewijzer / Het Zonnehof

Bijzonderheden

1615 koopmanshuis 17,10 m. + 1,80 m. breed. Trapgevel met dubbele dammen waarop vier koppen. Ontlastingsbogen. Top tegen de kap, met brede trappen en vleugelstukken. In een tyumpaan anno 1615. Toegang met omlijsting. Dubbele stoep. In de top en boven de poort elk een zon. Koetshuis en stal achter het huis met uitgang op de Keizersgracht.

1772 vernieuwd in Lodewijk XVI stijl. Hardstenen gevel met hoekpilasters en rechte kroonlijst, met in het fries 1772. Balustrade met het wapen van Van Brienen (verdwenen). Omlijsting van middendeur.

1896 Aanbouw aan de Raadhuisstraat gerealiseerd. Dit na aanleg Raadhuisstraat.

1902 Tussen aanbouw en het huis wordt een eetzaal  gerealiseerd.

1935 Tot kantoor verbouwd en stoep met gesmeed hek verwijderd. In 1936 wordt het het hoofdkantoor.

1972 Bij de restauratie de stoep weer teruggeplaatst

Bewoners / eigenaren o.a.

1630 Dirck Alewijn

1655 Frederick Alewijn

1771-1804 Amout Jan van Brienen, heer van de Groote Lindt

1804-1839 Willem Joseph baron Van Brienen van de Groote Lindt

1839-1855 Willem Diederik Amold Maria baron van Brienen van de Groote Lindt

1868-1932 R.K. Gesticht voor Liefdadigheid

1934-1984 Groot Noord-Hollandsche van 1845 / AGO

....-2002 Kempen & Co

2002-2008 Universiteit van Amsterdam

2008-2013 Media Catalyst (huur)

2013-heden o.a. Rockstart en Nomads

Rijksmonument

nr 1767

Gebruik nu

Kantoor voor meerdere bedrijven met units voor starters onder Rockstart. Zie www.rockstart.com

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.