Herengracht 186 (afgebroken in 1896)

<- 188 Herengracht               Panorama             Herengracht 184 ->

Herengracht 186, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 186

Herengracht 186

Herengracht 186 (afgebroken 1896)

Gebouwd           1614
Architect            -
Opdrachtgever    Albert Pietersz van Wieringhen
Monument         afgebroken in 1896
1853 : LL 158    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 42 2544  (verpondingsnummer)
1796 : 42 412    (kleinnummer)
1732 : 42 2524  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3736  (kadaster oud)

Bouwjaar

1614 samen met 188 en 1900

± 1700

afgebroken 1896

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1625 Johannes Rijkaert

± 1700 Fam. Bailly

Naam / gevelsteen

± 1700 koopmanshuis 6,20 m. breed. In top schild met Het Wapen van Bailly op blauw met twee gekruiste palmtakken met ster) met helmteken. Stoep. 

Bijzonderheden

Koopmanshuis. Halsgevel. Gesloopt in 1896 voor Raadhuisstraat.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.