Herengracht 160

<- 162 Herengracht               Panorama             Herengracht 158 ->

Herengracht 160

Herengracht 160

Herengracht 160 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 160

Gebouwd           1764
Architect            -
Opdrachtgever    Philip Fred. Barth
Monument         Rijksmonument<br /1853 : LL 145  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 42 2557  (verpondingsnummer)
1796 : 42 399    (kleinnummer)
1732 : 42 2537  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3723  (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1622

1764 

1915

Architect / Bouwer

1915 A. Tilanus

Opdrachtgever

1622 Philippe Calandrijn [1587-1649]

1764 Philip Fred. Barth

1915 L.A. Drilsma

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1622 Eerste huis met trapgevel

1764 koopmanshuis 7,45 m. breed. Bergstenen gevel. Rechte kroonlijst, waaronder vier consoles en waarboven bekroning met twee vazen. Kozijnomlijstingen. Empire snijraam en stoep met 19de eeuws hek

1915 derde verdieping op het voorhuis zonder schade aan de gevel

1972 Restauratie

Bewoners / eigenaren o.a.

tot 1645 Philippo Calandrijn, oudst bekende eigenaar

1645 Jacob Pergens

1905 bij Pouw en Schulz, notariskantoor

Gemeente? / Rijks?monument

Nr. : 1756

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.