Herengracht 162

<- 164 Herengracht               Panorama             Herengracht 160 ->

Herengracht 162

Herengracht 162

Herengracht 162 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 162

Gebouwd          1765
Architect            -
Opdrachtgever    Dirk Luden
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 146  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 42 2556  (verpondingsnummer)
1796 : 42 400    (kleinnummer)
1732 : 42 2536  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3724  (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1647

1765

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1765 Dirk Luden

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1765 koopmanshuis 7,40 m. breed. Sierlijke bekroning (verdwenen), twee consoles en twee vazen. Deuromlijsting. Stoephek met pijlen begin 19de eeuw.

± 1850 bekroning vervangen door rechte kroonlijst met vier paar consoles waardoor oude kap zichtbaar

1915 kantoren

Bewoners / eigenaren o.a.

1647 dr Willem Bogaert 

1668 Hans de Wolff

Rijksmonument

Nr 1757 ook interieur 

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.