Herengracht 120 De Coningh van Denemarken

<- 122 Herengracht          Panorama         Herengracht 118 ->

Herengracht 120

Herengracht 120

Herengracht 120 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 120, De Coningh van Denemarken

Gebouwd            1615
Architect               -
Opdrachtgever    Michiel Jansz de Lange en Adriaen Jacobsz van Noort
Monument           Rijksmonument
1853 : RR 264  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 44 3167  (verpondingsnummer)
1796 : 44 379    (kleinnummer)
1732 : 44 3112  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5668  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

eind 18de eeuw

begin 19de eeuw

Architect

1977 Gerard Prins

1997 Gerard Prins

Opdrachtgever

± 1615 Michiel Jansz de Lange en Adriaen Jacobsz van Noort

eind 18de eeuw: Abr. van Ketwich

1977 Particulier

1997 Particulier

Naam / gevelsteen

1639 De Coningh van Denemarken

Bijzonderheden

± 1615 koopmanshuis  9,25 m. breed. Pilastergevel met grote trappen onder invloed Hendr. De Keyser. Alleen de top van bak- en bergsteen, bergstenen vleugelstukken. Dorische dampilasters. Ontlastingsbogen. Windas met hijskast.

Deuromlijsting Lodewijk XVI (1774-1792). Benedenverdieping eind 18de eeuw gewijzigd

stoephek begin 19de eeuw (met meanderlijn)

1977 Restauratie en verbouw

1997 In het dak een dakterras en splitsing

Bewoners / eigenaren o.a.

1639 Adr. Jacobsz van Noort

Rijksmonument

Nr 1743

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.