Herengracht 120 De Coningh van Denemarken

<- 122 Herengracht          Panorama         Herengracht 118 ->

Herengracht 120

Herengracht 120

Herengracht 120 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 120, De Coningh van Denemarken

Gebouwd            1615
Architect               -
Opdrachtgever    Michiel Jansz de Lange en Adriaen Jacobsz van Noort
Monument           Rijksmonument
1853 : RR 264  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 44 3167  (verpondingsnummer)
1796 : 44 379    (kleinnummer)
1732 : 44 3112  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5668  (kadaster oud)

Dit 9,25 m. brede koopmanshuis is rond 1615 gebouwd voor de lakenkopers Michiel Jansz de Lange en Adriaen Jacobsz van Noort, die voornamelijk op Noorwegen handelden.

 

Het is nog de oorspronkelijke bebouwing in de Derde Uitleg, de 17de-eeuwse stadsuitbreiding van 1613. Het pand staat dan bekend onder de naam "De Coningh van Denemarken". Dit drie-raams-huis heeft een vrij brede gevel, waarbij de buitenste raamassen breder zijn dan de middelste as met de voordeur. 

 

Het heeft een trapgevel met grote trappen met klauwstukken. Het is een versoberde versie van de Amsterdamse renaissance van Hendrick de Keyser, de 'stadsstijl' van de vroege 17de eeuw en vergelijkbaar met Herengracht 100. Kenmerkend hiervan zijn de muurdam-pilasters. Heel bijzonder is dat dit huis een originele 17de-eeuwse windkast (of windas) heeft zoals deze vaak bij pakhuizen wordt aangetroffen.

 

Het onderste deel van de gevel is rond 1800 gewijzigd in Lodewijk XVI-stijl. Er is toen een frontale stoep met stoephek aangebracht.

 

 

 

Herengracht 120  trapgevel

Trapgevel met grote trappen en klauwstukken

Herengracht 120, Trapgevel in renaissancestijl met grote trappen

Trapgevel in renaissancestijl met grote trappen

Herengracht 120, voordeur

Voordeur

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.