Herengracht 118

<- 120 Herengracht          Panorama         Herengracht 116 ->

Herengracht 118

Herengracht 118

Herengracht 118 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 118

Gebouwd           1738 
Architect            -
Opdrachtgever    mr Abr. Van Friessen 
Monument         Rijksmonument
1853 : RR 262  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 46 3784  (verpondingsnummer)
1796 : 46 377    (kleinnummer)
1732 : 46 3697  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5666  (kadaster oud)

Samen gebouwd, 116 en 118

Het oorsrponkelijke huis is in 1624 (met 116) voor Gerbrand Brouwer en Allart Barterink gebouwd met tegen elkaar geplaatste stoepen die samen een dubbele stoep vormen.

 

Evenals nr. 116 is dit huis in 1738 vernieuwd, vermoedelijk voor mr. Abr. van Friessen.

 

Het pand heeft een 8,50 m. brede gevel met fraaie bekroning, zoals te zien is op de tekening uit het grachtenboek. Maar mooie bekroning is in 1887 verdwenen met het verhogen met een verdieping van het huis. Het krijgt dan een rechte kroonlijst met blokken en tandlijstvulling in opdracht van de koopman Reinhold Meltzer. De architecten van de gewijzigde gevel zijn Van Rossum en Vuyk. De tekening blijkt nog in het pandarchief aanwezig en zijn te onder het tabblad "Bouwtekening 1887"

 

De stoep met een begin 19de eeuws hek is behouden gebleven.

 

1929 Katholieke Radio Omroep

In 1929 is door de eigenares het huis voor f 57.000 verkocht aan de Stichting Katholieke Radio Omroep, die er de studio en haar kantoor in vestigde. De studio is in 1931 weer verplaatst naar Hilversum, dit ook om telefoonkosten te besparen naar de zenders. Er wordt nog maar af en toe van hieruit een uitzending verzorgd, waaronder de toespraken van Pastoor Perquin.

 

Bij het opheffen van de omroepen in 1941 verkrijgt De Nederlandsche Omroep (Staatsbedrijf Rijks Radio Omroep) de eigendom van het pand, maar in 1948 is het pand door mr. A.L. Kesper als liquidateur van De Ned. Omroep weer overgedragen aan de herleefde Katholieke Radio Omroep die is er tot 1961 in blijven zitten. Het is het kantoor van het hoofdbestuur.

 

Na het vertrek van de KRO is het door drie mensen gekocht en verbouwd tot appartementen.

 

 

 

Herengracht 118 Opening RK omroep 1927 SAA

Opening nieuw kantoorgebouw RK-radio-omroep, Herengracht 118
Zittend van links naar rechts: M. van der Biggelaar; pastoor L.Perquin; mgr. P. Stroomer (deken); Paul Speet. Staande: Pastoor I.Lagerweij. P. Gotner; mevr. Legger-Kuntz; Jac. Munde, Stadsarchief Amsterdam

Herengracht 118 1929 studio

De studio van de KRO in de oude woonkamers van het pand, foto uit 1925

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.