Herengracht 116

<- 118 Herengracht          Panorama         Herengracht 114 ->

Herengracht 116

Herengracht 116

Herengracht 116 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 116

Gebouwd           1738 
Architect            -
Opdrachtgever    mr Hendrik Fatum
Monument         Rijksmonument
1853 : RR 262  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 46 3784  (verpondingsnummer)
1796 : 46 377    (kleinnummer)
1732 : 46 3697  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5666  (kadaster oud)

Bouwjaar

1624 samen met Herengracht 118

1738

± 1800

Architect

Opdrachtgever

1624 Gerbrand Brouwer

1738 mr Hendrik Fatum

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

116 en 118 hadden tegen elkaar geplaatste stoepen die samen een dubbele stoep vormden.

1738 vernieuwd. Woonhuis 8,50 m. breed. Getoogde kroonlijst waarin drie lichten, onder het middelste lamberkijn. Stoep met onderingang. Toegang met Ionische omlijsting.

Deur en bovenraam van ± 1800

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1741

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.