Herengracht 118

<- 120 Herengracht          Panorama         Herengracht 116 ->

Herengracht 118

Herengracht 118

Herengracht 118 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 118

Gebouwd           1738 
Architect            -
Opdrachtgever    mr Abr. Van Friessen 
Monument         Rijksmonument
1853 : RR 262  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 46 3784  (verpondingsnummer)
1796 : 46 377    (kleinnummer)
1732 : 46 3697  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5666  (kadaster oud)

Bouwjaar

1624  samen met Herengracht 116

1738

Architect

1887 J.P.F. van Rossem en W.J.Vuyk

1977 Joop Stgt

1989 BRS Premsela Vonk

Opdrachtgever

1624 Gerbrand Brouwer em Allart Barterink

1738 mr Abr. Van Friessen

1878 Elisabeth Carolina von der Möhlen-Bünker

1887 Reinhold Meltzer

1989 particulier

Naam / gevelsteen

1624 Huijs te Leeuwenburg of Leeuwenburgh

Bijzonderheden

1624 woonhuis 8,50 m. breed. 116 en 118 hadden tegen elkaar geplaatste stoepen die samen een dubbele stoep vormden. 

1738 vernieuwd. Fraaie bekroning

1878 Stoep hersteld en uitbouw achterzijde

1887 bekroning vervallen door verhogen met verdieping met rechte kroonlijst met blokken en tandlijstvulling

1977 Restauratie en splitsing woning

1989 verbouw begane grond en souterrain

Bewoners / eigenaren o.a.

1880-1896 Reinhold Meltzer

1896-1920 Leenardus Maria Bonnike

1920-1927 Joannes Emanuel Josephus Bonnike

1927-1729 Eleonora Christine Laarman,

1929-1941 Stichting Katholieke Radio Omroep

1941-1948 De Nederlandsche Omroep

1948-1961 Stichting Katholieke Radio Omroep

1961-1964 drie particulieren

1964-???? NV Hazenberg

Rijksmonument

Nr 1742

Gebruik nu

drie appartementen

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.