Herengracht 110

<- 112 Herengracht          Panorama         Herengracht 108 ->

Herengracht 110

Herengracht 110

Herengracht 110 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 110

Gebouwd           ± 1755
Architect            -
Opdrachtgever    mr Jeremias Eijlkens
Monument         - 

1853 : RR 259  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 46 3787  (verpondingsnummer)
1796 : 46 374    (kleinnummer)
1732 : 46 3700  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5663  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

± 1755

Architect

Opdrachtgever

± 1615 mr Jan Roos, advocaat

± 1755 mr Jeremias Eijlkens, advocaat en notaris

Naam / gevelsteen

De Roos

Bijzonderheden

± 1755 koopmanshuis 7,20 m. breed. Rechte kroonlijst, vier consoles waartussen lichtramen, balustrade met attiek en vier vazen (verdwenen). Stoep en deuromlijsting.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.