Herengracht 108

<- 110 Herengracht          Panorama         Herengracht 106 ->

Herengracht 108

Herengracht 108

Herengracht 108 tekening uit het grachtenboek

Tekening uit het grachtenboek

Herengracht 108

Gebouwd           ± 1740
Architect            -
Opdrachtgever    Dirk Bontekoning
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 258  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 46 3788  (verpondingsnummer)
1796 : 46 373    (kleinnummer)
1732 : 46 3701  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5662  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1614

tweede kwart 18de eeuw

Architect

Opdrachtgever

± 1614 bouwerf van Harmen Hendrix

± 1740 Dirk Bontekoning

Naam / gevelsteen

Prins Maurits

Bijzonderheden

± 1740 koopmanshuis 8,50 m. breed. Rechte kroonlijst, vier consoles met tussenlichten, balustrade met middenfragment, met waarschijnlijk opnieuw geplaatst de buste van Prins Maurits. (2)

?: gewijzigde kroonlijst, vier consoles met ovale tussenlichten en geen balustrade. Snijraam en zestien paarse ruiten uit het eind der 18de eeuw, empire lantaarnarm met doolhof van plaatijzer. Lage stoep. 

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1738

Gebruik nu

Appartementen

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.