Herengracht 112

<- 114 Herengracht          Panorama         Herengracht 110 ->

Herengracht 112

Herengracht 112

Herengracht 112 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 112

Gebouwd           ± 1870
Architect            -
Opdrachtgever    Klaas Janszoon Bakker
Monument         -
1853 : RR 260  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 46 3786  (verpondingsnummer)
1796 : 46 375    (kleinnummer)
1732 : 46 3699  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5664  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1614

1686

± 1870

Architect

Opdrachtgever

± 1614 Jan Gerards Verlorenarbeit, eigenaar bouwerf

1686 Hendrick Teijler

± 1870 Klaas Janszoon Bakker

Naam / gevelsteen

1686 De Wilde Os

Bijzonderheden

± 1614 bouwerf gedeektelijk bebouwd

1686 verbouwd. Koopmanshuis 4,90 m. breed. Halsgevel, festoenen op zijkanten, om hijsbalk en om vlieringraam. Gebogen fronton. Stoep en deuromlijsting.

± 1870 hals vervangen door rechte kroonlijst, waartussen dakvenster met aan weerszijden een balusrade met kolommetjes.

Bewoners / eigenaren o.a.

1896-1901 Victoria

Rijksmonument

nr.: 1739

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.