Herengracht 106

<- 108 Herengracht          Panorama         Herengracht 104 ->

Herengracht 106

Herengracht 106

Herengracht 106 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 106

 

Gebouwd           na 1725
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1617 (1)

tweede kwart 18de eeuw (2)

begin 19de eeuw (3)

Architect

Opdrachtgever

Wed. Adr. Van Loosvelt

Wed. Willem van der Does (2)

Naam / gevelsteen

’t Slot of ’t Wapen van Muijden

Bijzonderheden

1614 bouwerf verm. van Jacob Backer, oud-schepen (1)

± 1740 Koopmanshuis 8,55 m. breed. Rechte kroonlijst, vier consoles met tussenlichten, tandlijst en zadeldak. (2)

begin 19de eeuw: voor- en achterraam boven ingang. Stoep met onderingang. (3)

Drie stenen bustes, nu staande op de tuinmuur verm. afkomstig van oude huis en stellen verm. voor: Adr. Van Loosvelt, (45 j.), Chr. Michiels (35 j.) en Suzanne Michiels (35 j.) (1) (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1739-1742 Thomas Hope [1704- 1779]

Rijksmonument

nr. : 1736

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.