Keizersgracht 189

<- 187 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 191 ->

Keizersgracht 189, pand voor de doorbraak van de Raadhuisstraat

Keizersgracht 189, pand voor de doorbraak van de Raadhuisstraat in 1895

Keizersgracht 189 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 189 (afgebroken 1896)

Gebouwd           1864
Architect            G.B. Salm
Opdrachtgever    Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid
Afgebroken        1896 (doorbraak Raadhuisstraat)
1853 : LL 221  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 41 0     (verpondingsnummer)
1796 : 41 297    (kleinnummer)
1732 : 41 2228  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4610  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618 en ± 1629

± 1740

Architect

Opdrachtgever

± 1740 Gillis van den Bogaert

1738 verm. Gerrit van der Voort

Naam / gevelsteen

± 1629 – 1738 De Stad Antwerpen (of daar Antwerpen uithing) 

± 1740 De Boomgaard

Bijzonderheden

± 1740 Poort met bovenwoning. Samen 16,35 m. breed. Daarnaast Suikerraffinaderij van ± 1618 met dubbele trapgevel met grote trappen waaraan vleugelstukken. Ontlastingsbogen met blokken boven de kozijnen.

1738 poort verfraaid.

± 1850 samengevoegd met 187.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1740 Suikerraffinaderij 

1738 Gerrit van der Voort 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.