Keizersgracht 191

<- 189 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 193 ->

Keizersgracht 191-193, pand voor de doorbraak van de Raadhuisstraat

Keizersgracht 191-193, pand voor de doorbraak van de Raadhuisstraat in 1895

Keizersgracht 191, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 191 (afgebroken 1896)

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken        1896 (doorbraak Raadhuisstraat)
1853 : LL 220    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 41 2234  (verpondingsnummer)
1796 : 41 296    (kleinnummer)
1732 : 41 2227  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3799  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1631

± 1730

Architect

Opdrachtgever

± 1730 Gerrit Heegeman 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1730 koopmanshuis 5 m. breed. Getoogde bekroningen. Siervazen. Stoep.

tot 1896 (afbraak voor doorbraak Raadhuisstraat) vrijwel intact gebleven.

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1631 Dirk Alewijn

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.