Keizersgracht 189

<- 187 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 191 ->

Keizersgracht 189, pand voor de doorbraak van de Raadhuisstraat

Keizersgracht 189, pand voor de doorbraak van de Raadhuisstraat in 1895

Keizersgracht 189 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 189 (afgebroken 1896)

Gebouwd           1864
Architect            G.B. Salm
Opdrachtgever    Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid
Afgebroken        1896 (doorbraak Raadhuisstraat)
1853 : LL 221  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 41 0     (verpondingsnummer)
1796 : 41 297    (kleinnummer)
1732 : 41 2228  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4610  (kadaster oud)

Keizersgracht 187 - 189

Eerst de ontwerptekeningen van de architect Gerlof Bartholomeus Salm[1831-1897] voor de verbouw van de twee panden tot kantoren voor de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid. De twee panden zijn gekocht op 9 mei 1864 voor f 1.800,- , als zijnde twee pakhuizen ter afbraak, door de makelaar Langerhuizen. Niet duidelijk is of hij het voor derden heeft gekocht.

 

 

 

Keizersgracht 187-189 ontwerptek 1864 SAA

Keizersgracht 187-189 ontwerptekening van de gevels door Salm in 1864, stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 187-189 Bouwtekening aanzicht 1864 SAA

Keizersgracht 187-189 Bouwtekening met de doorsnede door het gebouw door Salm 1864 stadsarchief Amsterdam.

Keizersgracht 187-189 verbouwen plattegrond 1864 SAA

Keizersgracht 187-189 ontwerptekening van Salm met de plattegronden uit 1864, stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 187-189 verbouwen 1871 SAA

Keizersgracht 187 maken van een kelderingang vanaf de straat. De nummering is nog de oude van voor 1875, LL 221. Tekening van G.B. Salm uit 1871, stadsarchief Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.