Haarlemerpoort 1 1380 - 1506

<- Vijfde Haarlemmermeerpoort                                                                           Tweede Haarlemmermeerpoort ->

Haarlemmerpoort  1 / Haarlemmersluis (Nieuwendijk - Martelaarsgracht)

 

Gebouwd           1380
Architect            -
Opdrachtgever    Stad Amsterdam
Afgebroken        1506

 

 

Bouwjaar

1380

1506 afbraak

Architect

-

Opdrachtgever

Stad Amsterdam 

Naam / gevelsteen

Watergangspoort, Windmolenzijde-poorthuis, Karthuizers-, Nieuwendijker- of Haarlemmerpoort  

Bijzonderheden

Rond  1380 is het Windmolenzijde-poorthuis vervangen door de eerste  Haarlemmerpoort.

1481 verliest de poort zijn poortfunctie, gaat naar de tweede Haarlemmerpoort.

1506 Afbraak Haarlemmerpoort, de sluis blijft liggen als Spaardammersluis

1872 Buiten gebruik na in gebruik nemen Oranjesluizen

1884 Afbraak van de Spaardammersluis

Bewoners / eigenaren o.a.

Stad Amsterdam

Bronnen

- Geschiedenis van Amsterdam tot 1578, blz 90 t/m 98
- Artikel uit Ons Amsterdam 1999 ( Waag wordt weer even stadspoort )
- Jaarboek Amstelodamum 1998 blz 25

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.