Herengracht 560

<- 562 Herengracht                  Panorama                Herengracht 558 ->

Herengracht 560

Herengracht 560

Herengracht 560, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 560

Gebouwd           ± 1738 
Architect            -
Opdrachtgever    Bonaventura Oetgens van Waveren
Monument         Rijksmonument

1853 : Y 209  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 5944  (verpondingsnummer)
1796 : 60 602    (kleinnummer)
1732 : 60 5612  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1250  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

± 1738

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1670 Nicolaas van Waveren, oud-schepen

± 1738 Bonaventura Oetgens van Waveren 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 Oorspronkelijk op 560 en 562 twee pakhuizen.

± 1738 verbouwd tot twee woonhuizen, 560 en 562, dit is 8,10 m. breed. Bakstenen gevels, gescheiden door een brede geblokte pilaster. Rechte kroonlijst met balustrade (later een kroonlijst met consoles, trigliefen en platte balustrade). Een stoep met onderingang.

Op de scheiding een 18de eeuws lantaarnarmpje.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1738 Bonaventura Oetgens van Waveren, burgemeester in 1760

1910-1926 O.a. bureau Posthumus Meyjes

Rijksmonument

Nrs 1896

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.