Herengracht 558

<- 560 Herengracht                  Panorama                Herengracht 556 ->

 

 

Herengracht 558

Herengracht 558

Herengracht 558, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           ±
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

± 1670 (1)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1670 Mr Hendrik Hooft, burgemeester (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 hoek- winkelhuis 6,89 x 10,85 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met twee aanzetstukkenen en festoenen op de zijkanten en om het vlieringvenster. Pothuis en uitsteekteken. (1)

Na 1781 vernieuwd: winkelhuis met twee verdiepingen. Rechte kroonlijst met twee consoles, schuine hoek en 19de eeuwse pui. (2)

In beide huizen werd meestentijds een banketbakkerszaak gedreven (1) (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Bleef in bezit van de erfgenamen. Tot 1721 mr Jan van de Poll (1)

1721 verkocht aan Jan van Ghesel (zwager), schepen

1754 Gerrit ter Maat, banketbakker (1)

? laatste banketbakker: M. Van Thiel v/h Nierop (2)

1781 Joan van de Voort, koopman (1) (2)

1949 Lodewijk XVI interieur uitgebroken en verplaatst (3)

Rijksmonument

Nr 1895

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.