Herengracht 556

<- 558 Herengracht                  Panorama                Herengracht 554 ->

Herengracht 556

Herengracht 556

Herengracht 556, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 556, deel Hotel Waldorf Astoria

Gebouwd           ± 1670
Architect            -
Opdrachtgever    mr Hendrick Hooft, burgemeester
Monument         Rijksmonument
1853 : Y 207  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 59 5462  (verpondingsnummer)
1796 : 59 599    (kleinnummer)
1732 : 59 5168  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1186  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

Architect / Bouwer

1930 A.A. Kok

2010-2014 OZ Architect

Opdrachtgever

± 1670 mr Hendrick Hooft, burgemeester

na 1738 Jacob Loten, koopman

1930 Nationale Levensverzekeringsbank.

2010-2014 DVM voor Waldorf Astoria hotel groep

Naam / gevelsteen

1930 Nationale Levensverzekeringsbank.

Bijzonderheden

± 1670 Oorspronkelijk twee huizen. Het westelijk gelegen huis met een stal was het grootst.

± 1738 beide huizen afgebroken en huidige huis 15,17 m. breed, gebouwd. Bakstenen gevel met rechte kroonlijst, onder de uiteinden twee houten consoles. Kap met twee dakvensters met houten omlijsting. Middentravee in omlijsting. Dubbele stoep met onderingang.

1930 gevel gerestaureerd. Dubbele stoep herplaatst. Ramen voorzien van kleine ruiten. Nieuw snijraam met verguld achterraam. Twee nieuwe hanglantaarns die het muuropschrift belichten: ‘Nationale Levensverzekeringsbank’.

2010-2014 de huisnummers 542 - 556 tot een hotel gemaakt

Bewoners / eigenaren o.a.

1681 Duyfje van de Poll, kleindochter mr Hendrick Hooft x Jacob Loten, koopman

1738 Apollonia Hooft (dochter) x Adriaan van Loon, oud-schepen 

na 1738 mr Jacob van Loon (zoon),

2014-heden DvM / Hotel Waldorf Astoria

Rijksmonument

Nr 1894

Gebruik nu

Hotel Waldorf Astoria

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.