Herengracht 554

<- 556 Herengracht                Panorama                Herengracht 550-552 ->

Herengracht 554

Herengracht 554

Herengracht 554, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 554, deel Hotel Waldorf Astoria

Gebouwd           ±1666
Architect            -
Opdrachtgever    mr Justus (Joost) Bonst Kemp
Monument         Rijksmonument
1853 : Y 206  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 59 5463  (verpondingsnummer)
1796 : 59 598    (kleinnummer)
1732 : 59 5170  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1185  (kadaster oud)

Bouwjaar

1666

± 1716

1927

2010-2014 verbouwing

Architect / Bouwer

2010-2014 OZ Architect

Opdrachtgever

1666 mr Justus (Joost) Bonst Kemp

2010-2014 DVM voor Waldorf Astoria hotel groep

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

554a: ± 1716 dubbel woonhuis met toegangspoort (554) ernaast voor achtergelegen stalling samen 16,97 m. breed. Dubbel woonhuis. Bergstenen gevel. Rechte kroonlijst waaronder zes consoles waarop een balustrade met vier vazen en in het midden een vaas geflankeerd door twee zittende vrouwenfiguren. Tussen de vensters acht guirlandes. Deurtravee in gebeeldhouwde omlijsting. Kozijn daarboven versierd. Dubbele stoep met onderingang.

554 toegangspoort waarboven alliantiewapen, verm. van Van Strijen-Bambeek

? huidige toestand: toegangspoort bewerkt 

1927 uitgebreid

2010-2014 de huisnummers 542 - 556 tot een hotel gemaakt

Bewoners / eigenaren o.a.

1716 mr Quirijn van Strijen, oud burgemeester

1741 Jacob van Strijen (zoon), gecommitteerde raad

Na 1756 Nicolaas Geelvinck

1770 mr Willem Huyghens, burgemeester

1788 mr Pieter de Smeth

1798 R. Van Staphorst eig. Bewoond door diens zoon Jacob.

1927 N.V. Handelsvereniging

2014-heden DvM / Hotel Waldorf Astoria

Rijksmonument

Nr 1893

Gebruik nu

Hotel Waldorf Astoria

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.