Herengracht 454

<- 456 Herengracht                Panorama                Herengracht 452 ->

Herengracht 454

Herengracht 454

Herengracht 454, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 454

Gebouwd           1678 
Architect            -
Opdrachtgever    Laurens Wittebol
Monument         Rijksmonument
1853 : X 448  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3207  (verpondingsnummer)
1796 : 56 547    (kleinnummer)
1732 : 56 3085  (verpondingsnummer)
Kadast: I 939  (kadaster oud)

Bouwjaar

1678

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1678 Laurens Wittebol 

1768 Regina Martens, wed. van Jan Elias Buys

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1678 woonhuis 7,40 m. breed. Oorspronkelijk tegenhanger van 452. Open cartouche 1678

1678 zandstenen gevel, rechte kroonlijst, hoekpilaster, halve middenvoorsprong, balustrade met één vaas, stoep met onderingang en toegang met omlijsting.

? lage stoep met vier paaltjes en afsluiting. Toegang met omlijsting als bij 456

1920 kantoorgebouw

Bewoners / eigenaren o.a.

Na 1678 Geertrui Wittebol (dochter Laurens) x Adriaen Assenberg 

1725 Louis Assenberg (zoon Geertrui)

Rijksmonument

Nr. : 1855

Gebruik nu

Kaqntoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.