Herengracht 452

<- 454 Herengracht                Panorama                Herengracht 450 ->

Herengracht 452

Herengracht 452

Herengracht 452, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 452

Gebouwd           1678 
Architect            -
Opdrachtgever    Laurens Wittebol
Monument         Rijksmonument
1853 : X 447  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3206  (verpondingsnummer)
1796 : 56 546    (kleinnummer)
1732 : 56 3084  (verpondingsnummer)
Kadast: I 938  (kadaster oud)

Bouwjaar

1678 

1768

1927

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1678 Laurens Wittebol

1768 Regina Martens, wed. van Jan Elias Buys

1927 De Bary & Co

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1678 woonhuis 7,43 m. breed. Oorspronkelijk tegenhanger van 454. Open cartouche 1678

verm. 1768 in huidige toestand gebracht.

1768 zandstenen gevel met getoogde kozijnen. Rechte blokjes kroonlijst, onderpui van hardsteen en stoep met onderingang. Belangrijk interieur.

? Gesneden schouw overgebracht naar Herengracht 458.

1927 verenigd met 448 en 450

Bewoners / eigenaren o.a.

Na 1678 Geertrui Wittebol (dochter Laurens) x Adriaen Assenberg

1725 Louis Assenberg (zoon Geertrui)

1927 De Bary & Co

Rijksmonument

Nr. : 1854

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.