Herengracht 456

<- 458 Herengracht                Panorama                Herengracht 454 ->

Herengracht 456, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 456

Herengracht 456

Herengracht 456


Gebouwd           1671 
Architect            -
Opdrachtgever    mr Johan Corver
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1671

± 1825

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1671 mr Johan Corver, burgemeester van 1681 - 1715

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1671 burgemeestershuis 14,90 m. breed. Samen met Keizersgracht 507 – 511: stal met twee woningen 

1671 bergstenen gevel met rechte kroonlijst waaronder consoles met tussenlichten met MDCLXXI. Hoekpilasters en stoep met onderingang waarboven balkon. Balustrade met twee beelden, verm. Mars en Hercules, in het midden een gekroond wapen van Corver.

± 1825 gheel verbouwde gevel met hardstenen onderpui, platte stoep met zes paaltjes waartussen kettingen. Toegang bewerkt met pilasaters als bij 454.

1926 inwendige uit ± 1800 uitgebroken en verkocht.

Bewoners / eigenaren o.a.

midden 18de eeuw: Gerrit Corver, burgemeester en kleinzoon van Johan

1865 mr C.J.A. den Tex, burgemeester

1891 mr Sjoerd Anne Veningh Meinesz, burgemeester 

1905 Levensverzekringsmaatschappij De Uitkering

Rijksmonument

Nr 1856

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.