Keizersgracht 761

Keizersgracht 761

Keizersgracht 761

Keizersgracht 761, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 761

 

Gebouwd           1704
Architect            -
Opdrachtgever    Sara Elisabeth Focquenberg, wed. van Arent Krimping
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

verm. 1670 (1)

± 1744 (2)

Architect

Opdrachtgever

1670 Arn. Wittebol Vederman (1)

± 1744 Cornelis Vastenburg, apotheker (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1744 koopmanshuis 4,15 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Voluten met siervazen. Fronton met kuif. Twee omlijste zolderlichten. Winkelpui. Twee pothuizen. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

1891 Nr 408905

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

759, 761 en 763

 

Deze drie elk 4,15 m. brede koopmanshuizen zijn in 1704 gebouwd voor Sara Elisabeth Focqenberg, weduwe van Arent Krimping.

De kozijnen zijn nog voorzien van onderluiken

Ze hebben een halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken en een getoogd fronton en een stoep met onderingang.

 

761 heeft nu een eind 18de - eeuwse top, een sierraam met pijlen boven de toegang en een achterraam met sterren en violet glas.

 

763 heeft een beging 19de - eeuws bovenraam.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.