Keizersgracht 759

Keizersgracht 759

Keizersgracht 759

Keizersgracht 759, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 759

 

Gebouwd           1704
Architect            -
Opdrachtgever    Sara Elisabeth Focquenberg, wed. van Arent Krimping
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1704 (1)

Architect

Opdrachtgever

1704 Sara Elisabeth Focquenberg, wed. van Arent Krimping (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1704  koopmanshuis 4,15 m. breed. Halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken. Getoogd fronton. Stoep met onderingang. Kozijnen nog voorzien van onderluiken. (1)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2444

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

759, 761 en 763

 

Deze drie elk 4,15 m. brede koopmanshuizen zijn in 1704 gebouwd voor Sara Elisabeth Focqenberg, weduwe van Arent Krimping.

De kozijnen zijn nog voorzien van onderluiken

Ze hebben een halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken en een getoogd fronton en een stoep met onderingang.

 

761 heeft nu een eind 18de - eeuwse top, een sierraam met pijlen boven de toegang en een achterraam met sterren en violet glas.

 

763 heeft een beging 19de - eeuws bovenraam.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.