Keizersgracht 681

Keizersgracht 681

Keizersgracht 681

Keizersgracht 681, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 681


Gebouwd           1690
Architect            Obbe Harmensz
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  165   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5503  (verpondingsnummer)

1796 : 59 43    (kleinnummer)

1732 : 59 5210  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1218  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1690

± 1810

1918

Architect

1690 Obbe Harmensz, meester-metselaar

1918 Bureau Baanders

Opdrachtgever

1918 N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Kantoorgebouwen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1690 koopmanshuis 7,37 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met aanzetstukken en festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. Stoep (links) met onderingang.

± 1810 rechte kroonlijst met blokconsoles. Dito vullinglijst. Kap. Dakvenster. Empire bovenraam. 

1918 verenigd met 683, verbouwing tot praktijkruimte in opdracht van de heer G.H. Beels

Bewoners / eigenaren o.a.

????-1918 Dr. A. J. Ijzerman, keel-, neus- en oorarts

1918-1920 G.H. Beels

Rijksmonument

2416

Gebruik nu

Kantoren

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit 7,37m. brede koopmanshuis is gebouwd door de meester - metselaar Obbe Harmensz.

 

Het heeft een ingezwenkte halsgevel met aanzetstukken en festoenen op de zijkanten, een gebogen fronton en een stoep met onderingang.

 

Tegenwoordig heeft het een rechte kroonlijst met blokconsoles en een dito vullingslijst, een kap en een dakvenster, vermoedelijk uit het begin van de 19de eeuw en een empire bovenraam verder ongewijzigd.

 

In 1918 is het verenigd met 683 voor de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Kantoorgebouwen.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.