Keizersgracht 577

<- 575 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 579-581 ->

Keizersgracht 577

Keizersgracht 577

Keizersgracht 577, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 577

 

Gebouwd           1665
Architect            Philip Vingboons
Opdrachtgever    Isaäc Jan Nijs
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1665

Architect

1665 Philip Vingboons

1919 A.D.N. Gendt

1928 W.J. Klok

1985 Dik Smeding

Opdrachtgever

1665 Isaäc Jan Nijs, koopman

1919 Maatschappij Keizersgracht tot exploitatie van kantoorgebouwen

1928 Maatschappij Keizersgracht tot exploitatie van kantoorgebouwen

1985 Tramos bv

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1665 koopmanshuis 14,95 m. breed. Rechte kroonlijst. Boven middenvoorsprong frontispiece waarin omlijst zolderlicht met versiering. Kap. Twee schoorstenen. Twee guirlandes. Omlijsting van toegang en kozijn daarboven. Platte stoep met afsluithek.

? frontispiece vervangen door dakvenster. Guirlandes, kozijnomlijsting boven ingang en afsluithek stoep verdwenen (nu zes paaltjes).

1919 de panden Keizersgracht 577 en 579 verenigd en verbouwd van woonhuis tot kantoor met conciërgewoning.

1928 volgde een uitbreiding van het pand Keizersgracht 577

1985 Verbouw Keizersgracht 577-579-581 tot elf appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

1691 Jeronimus Velters, Drost van Muijden, secretaris

1708 Jan Bouwens 

± 1750 Gerard Deutz, schepen en raad

1792 mr Gerard Munter, oud-schepen

1865 wed. Deutz – van Assendelft

1875 A. Roëll

1919-1985 Hope & Co. en Van Laan & Co.

Rijksmonument

nr. 2386

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.