Keizersgracht 563

Keizersgracht 563

Keizersgracht 563

Keizersgracht 563, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 563


Gebouwd            1677-1678
Architect               -
Opdrachtgever    Van Hoogveld
Monument           Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1677/78 

Architect

1957 C.B. Posthumes Meyjes, J.J. Bolderhey en J.B. Narold

Opdrachtgever

1677/78 Van Hoogveld 

1957 Amsteleven, Amsterdamse Maatschappij van Levensverzekering N.V.

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1677/78 koopmanshuis 5,10 m. breed. Samen met 561. Ingezwenkte halsgevel. Gebogen fronton. Versiering op zijkanten. Stoep met onderingang.

1957 restauratie gevel, nieuwe roedenverdeling

Bewoners / eigenaren o.a.

1678 Jacob de Wolff Fransz (2)

1681 nagelaten door Suzanne de Wolff – Steenwinkel 

1686 vijf gezusters van Wickevoort (lang in hun bezit)

1957 Amsteleven, kantoren 557-563

Rijksmonument

2384

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.