Keizersgracht 561

Keizersgracht 561

Keizersgracht 561

Keizersgracht 561, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 561


Gebouwd            1677
Architect               -
Opdrachtgever    Van Hoogveld
Monument           Rijksmonument

Bouwjaar

1677

Architect

1957 C.B. Posthumes Meyjes, J.J. Bolderhey en J.B. Narold

Opdrachtgever

1677 Van Hoogveld 

1678 Hendrik Kannegieter 

1770 Jan Veldhuijsen

1957 Amsteleven, Amsterdamse Maatschappij van Levensverzekering N.V.

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1677 met 563: koopmanshuis ieder 5,10 m. breed. Dubbele stoep met onderingang. Verder dan onderbouw kwam men niet.

1678 Na overlijden van Hoogveld verkocht aan Hendrik Kannegieter die het huis voltooide. 

1770 halsgevel vervangen door ingezwenkte halsgevel met krullen en kuif. Stoep met twee balusters. Gebogen fronton

1957 restauratie gevel, nieuwe roedenverdeling

Bewoners / eigenaren o.a.

1712 Wed. Susanne Kannegieter-van Wullen verkoopt haar deel van het huis aan Dirk Veldhuijsen, makelaar. -- zoon Jan behoud zijn aandeel 

nog in 1770: Jan Veldhuijsen 

midden 19de eeuw: prof. S. Hoekstra en J.F. van Lennep

1957 Amsteleven, kantoren 557-563

Rijksmonument

2383

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.