Keizersgracht 473-479

Keizersgracht 473 ,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 473 oud


Gebouwd           1668
Architect            -
Opdrachtgever    Allard van der Eijken
Afgebroken        1896

1853 : X 715  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3263  (verpondingsnummer)

1796 : 56 152    (kleinnummer)

1732 : 56 3138  (verpondingsnummer)

Kadast: I 999  (kadaster oud)

Dit koopmanshuis met De Eijkeboom in de gevel is in 1668 gebouwd voor Allard van der Eijken, wijnkoper.

 

Het heeft een 7,45 m. brede ingezwenkte halsgevel, festoenen op de zijkanten, een gebogen fronton met schelp, een omlijste hijsbalk met hangende guirlande, kozijnen nog gedeeltelijk met onderluiken, een hoge stoep met onderingang en een toegang met omlijsting.

 

In 1805-1807 of 1809 heeft Daniel Jacob van Lennep in dit huis gewoond en is hier de zus van Jacob van Lennep, Anna Louise van Lennep[1807-1880] geboren.

 

In 1862 is door G.B. Salm een ontwerp- en presentatietekening voor de verbouwing van dit huis. Het heeft een nieuwe, andere gevel, waarbij de stoep is verdwenen en de ingang beneden is gekomen.

 

In 1876 is het huis ingebracht op een veiling in de Brakke Grond. Het huis is verkocht  voor ƒ 39.900, - en  ƒ 100,- opgeld en wordt gekocht door J.B. Paris. Maar de heer Paris kan gemakkelijk een makelaar zijn die het in opdracht heeft gekocht of weer doorverkoopt.

 

In mei 1877 wordt het huis te huur aangeboden, het wordt vervolgens verhuurd van 1877-1885 aan doctor Posthumus Meijjes. Van 1886 tot 1896 woont er Mr. J.H. Muller  advocaat en procureur, die er tevens kantoor houd.

 

In 1884 is het huis gekocht door Insinger van Herengracht 436.

 

In 1896 is het met de percelen 475 t/m 479 gesloopt om plaats te maken voor een kantoorgebouw voor de Firma Merrem & de la Porte. Zie verder Keizersgracht 473 - 479.

 

 

Keizersgracht 473 tekening Salm 1862 SAA

Ontwerp- en presentatietekening voor de verbouwing van het woonhuis, gemaakt door Salm uit 1862 Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.