Keizersgracht 473-479

Keizersgracht 479 ,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 479


Gebouwd           1671
Architect            -
Opdrachtgever    Dirck de Vlaming van Oudshoorn
Afgebroken        1896

1853 : X 712  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3260  (verpondingsnummer)

1796 : 56 149    (kleinnummer)

1732 : 56 3135  (verpondingsnummer)

Kadast: I 996  (kadaster oud)

 

Dit stalgebouw met pakzolders is in 1671 gebouwd, tegelijkertijd met Herengracht 436, door/voor? Dirck de Vlaming van Oudshoorn.

 

Het is 3,75 m. breed en heeft een rechte kroonlijst, een kap en een dakvenster, een brede toegang en daarboven: 1671.

 

Het is gesloopt in 1896 met de nrs 473 t/m 477 voor het kantoorgebouw van de Firma Merrem & de la Porte.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.