Keizersgracht 449

<- 447 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 451 ->

Keizersgracht 449

Keizersgracht 449

Keizersgracht 449, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 449


Gebouwd           1755 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan de Haan
Monument         Rijksmonument

1853 : II 362  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 55 2974  (verpondingsnummer)

1796 : 55 164    (kleinnummer)

1732 : 55 2848  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4155  (kadaster oud)

Bouwjaar

1672

1755

1892

Architect

1937 Gerrit Rietveld 

Opdrachtgever

1672 Bartholomeus Convage

1755 Jan de Haan

1892 G. Arents, banketbakker

1937 Metz & Co

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1672 Koopmanshuis 5,60 m. breed. Gebouwd samen met 443 – 447. Halsgevel met vleugelstukken. Segmentvormig fronton. Guirlandes om het vlieringvenster en op borstweringen. Stoep.

1755 ingezwenkte halsgevel met krullen. Gebogen fronton met (verdwenen) kuif.

1892 winkelpui gemaakt.

1918 Op de veiling ƒ 54.000, niet verkocht

1937 Op de veiling, ƒ 17.000 + ƒ 3.000 opgeld verkocht W.C. Deenik Jr.

1937 etalage vernieuwd voor Metz & Co.

1982 Te koop voor ƒ 525.000

Bewoners / eigenaren o.a.

1892-1909 G. Arents, banketbakker, confiseur en patissier

1901-19??? kantoor mr. Paul Scholten, advocaat en procureur

1909-19?? kantoor F. Glasbergen J.Hzn. (ook op Keizersgracht 447)

1909-1918 Maison Arents/firma G. Arents, banketbakker/ kokerij

1914-19?? kantoor mr. P.G. van Anrooy, advocaat en procureur

1917-19?? kantoor mej. mr. C. Frida Katz

1934 Wildhandel H. Stephanus

1937-1976 Metz & Co

1978 Gallerie Raam (19??-19??)

1978-19??? de Author's Gallerie, boven Gallerie Raam

19??-1993 Café het land van Walem

1993-2019 Café Walem

2019-heden The Avocado Show

Rijksmonument

Nr 2358

Gebruik nu

beneden : restaurant

beven : appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

het waren oorspronkelijk vier gelijke koopmanshuizen, de nummers 443, 445, 447 en 449. Deze vier 5,60 m. brede koopmanshuizen zijn in 1672 gebouwd op drie erven, in 1664 van de stad gekocht door Isaac Sweers 'scheepscapitein' en Pieter Jansz Sweelingh.

 

Als admiraal - gesneuveld 21 augustus 1673 bij Kijkduin - heeft Sweers in 1672 de huizen 443 en 445 laten bouwen, terwijl Sweelingh - zoon van Jan Pietersz zijn deel der erven in 1671 nagelaten heeft.

 

De beide andere zijn - voor zover bekend - gesticht door Bartholomeus N. Bouvry: 447 en Bartholomeus Convage 449, in 2675 Het Moriaanshoofd genaamd.

 

De vier huizen en bloc verkregen elk een halsgevel met vleugelstukken, een segmentvormig fronton, guirlandes om het vlieringvenster en op de borstweringen en twee linten met Ao en 1672.

 

De beide buitenste hebben een stoep links en rechts en de middelste huizen hebben twee tegen elkaar geplaatste met onderingangen.

 

De kozijnen zijn voorzien van onderluiken.

 

Van de beide voor Sweers gebouwde huizen is 443 tot 1694 door zijn weduwe bewoond geweest. 445 is door hun schoonzoon in gebruik genomen

 

Ze zijn tot 1770 eigendom gebleven van de familie Sweers - zie ook Herengracht 481

 

Dit koopmanshuis is gebouwd in 1755 voor Jan de Haan.

Het heeft een ingezwenkte halsgevel met krullen, een gebogen fronton met kuif.

 

In 1892 is er een winkelpui gemaakt door G. Arents, dat in 1936 vernieuwd is voor Metz & Co naar een ontwerp van Gerrit Rietveld.

 

 

Keizersgracht 449, Klokgevel

Klokgevel

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.