Keizersgracht 441

<- 439 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 443 ->

Keizersgracht 441

Keizersgracht 441

Keizersgracht 441, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 441 

Gebouwd           1684 
Architect            Claes Dircksz van Houten, meester-timmerman
Opdrachtgever    Josephus Deutz
Monument         Rijksmonument

1853 : II 358  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 55 2970  (verpondingsnummer)

1796 : 55 168    (kleinnummer)

1732 : 55 2844  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4159  (kadaster oud)

Bouwjaar

1684

1925

Architect

1684 Claes Dircksz van Houten, meester-timmerman

1925 H.D. Tabak

1994 Spreeuwenberg Architectenbureau

2018 Architectenbureau Vroom

Opdrachtgever

1684 Josephus Deutz

1925 De Crediet Maatschappij "De Nederlanden"

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1684 koopmanshuis 4,95 m. breed. Halsgevel. Segmentvormig fronton met schelpversiering. Festoenen op zijkanten vleugelstukken. Guirlandes op de borstweringen. Stoep.

1883 op veilig verkocht f 27.900,- + f 1.200,- aan J.J. Tim jr.

1925 hoge stoep weggebroken, verbouwd tot kantoor, gang op bel-etage ook verwijderd, met woonruimte.

1994 Voorzijde beneden roedeverdeling en nog enkele kleine wijzigingen 

2017 Stoep teruggebracht, gang hersteld, indeling van voor 1925 weer hersteld

Bewoners / eigenaren o.a.

1890-1923 J.J. Louët Feisser[†1914] en M.J.E. Louët Feisser-Blooker[†1923]

1915 P.J. van Ravensteyn

1925-1942 De Crediet Maatschappij De Nederlanden en anderen huurders van kantoren. Zoals in 1942 procureur Mr. E.A. Bölte en deurwaarder J.Ph. Muller, tot 1955 diverse procureurs. 

1945-???? Weekblad Sport

Rijksmonument

Nr 2354

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.