Keizersgracht 439

<- 437 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 441 ->

Keizersgracht 439

Keizersgracht 439

Keizersgracht 439, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 439

 

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

1684 (1)

Sinds 1895 (2)

Architect

1684 Claes Dircksz van Houten, meester-timmerman (1)

Opdrachtgever

1684 Josephus Deutz (1)

Sinds 1895 P. Gouda Jr (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1684 koopmanshuis 4,95 m. breed. Halsgevel. Segmentvormig fronton met schelpversiering. Festoenen op zijkanten vleugelstukken. Guirlandes op de borstweringen. Stoep. (1)

Sinds 1895 nieuwe gevel in zg Hollands Renaissancestijl (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1791 – 1806 Samuel Elter, notaris (1)

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.