Keizersgracht 417

<- 415 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 419 ->

Keizersgracht 417

Keizersgracht 417

Keizersgracht 417, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 417


Gebouwd           1887
Architect            -
Opdrachtgever    wed. D.G. Overwijn
Monument         -

1853 : HH 454  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 33 5948  (verpondingsnummer)

1796 : 33 180    (kleinnummer)

1732 : 33 5887  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4069  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1671

1897

Architect

1897 A. Hartkamp, aannemer en makelaar

Opdrachtgever

1671 Dirk Croon en Gerrit Jacobsz

1897 wed. D.G. Overwijn

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1671: winkel- koopmanshuis 4,85 m. breed. 413 – 419 vier huizen en bloc. Twee buitenste koopmanshuizen, twee middelste winkelhuizen. Bergstenen halsgevel, op zijkanten met festoenen bewerkte gevelstukken. Gebogen fronton. Festoenen om hijsbalk en vlieringvenster. Vijf festoenen op de borstweringen. Stoep

1897 veiling ƒ 9.000, niet verkocht

1897 vernieuwd woonhuis met topgevel en oude stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

1885-1897 Wed. Noordhoorn - P.J. Noordhoorn

1904 oktober expositie Friesche Kunst en Kunstnijverheid (H. Teksta)

Rijksmonument

Nr -

Gebruik nu

Sinds 2015 Bed & Breakfast "de hoedenmaker"

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.