Keizersgracht 415

<- 413 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 417 ->

Keizersgracht 415

Keizersgracht 415

Keizersgracht 415, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 415


Gebouwd           1671
Architect            -
Opdrachtgever    Dirk Croon Gerrit Jacobsz
Monument         Rijksmonument

1853 : HH 455  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 33 5949  (verpondingsnummer)

1796 : 33 181    (kleinnummer)

1732 : 33 5888  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4070  (kadaster oud)

Bouwjaar

1671

Architect

Opdrachtgever

1671 Dirk Croon Gerrit Jacobsz

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1671: winkel- koopmanshuis 4,82 m. breed. 413 – 419 vier huizen en bloc. Twee buitenste koopmanshuizen, twee middelste winkelhuizen. Bergstenen halsgevel, op zijkanten met festoenen bewerkte gevelstukken. Gebogen fronton. Festoenen om hijsbalk en vlieringvenster. Vijf festoenen op de borstweringen. Stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 2345

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.