Keizersgracht 399

<- 397 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 401 ->

Keizersgracht 399

Keizersgracht 399

Keizersgracht 399, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 399

Gebouwd           1665
Architect            -
Opdrachtgever    Cornelis Spruijt
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 463  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5957  (verpondingsnummer)
1796 : 33 189    (kleinnummer)
1732 : 33 5896  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4078  (kadaster oud)

Bouwjaar

1665

Architect

Opdrachtgever

1665 Cornelis Spruijt

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1665 koopmanshuis 5,68 m. breed. Een van de vier, overgangsvorm tussen trap- en halsgevel. Twee trappen waartegen bergstenen stukken, grote tegen de bovenste en schouderstukjes tegen de onderste geveltrappen. Gebogen fronton. Omlijste zolderlichten verdwenen).

Deze is nog vrijwel intact, ronde lichten verdwenen.

Bewoners / eigenaren o.a.

????-heden  Fotomuseum "Huis Marseille"

Rijksmonument

Nr. : 2337

Gebruik nu

Onderdeel fotomuseum "Huis Marseille"

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.