Keizersgracht 397

<- 395 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 399 ->

Keizersgracht 397

Keizersgracht 397

Keizersgracht 397, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 397

Gebouwd           1665
Architect            -
Opdrachtgever     Grietje Claes, wed. van Jacob Schut
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 464   (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5958  (verpondingsnummer)
1796 : 33 190    (kleinnummer)
1732 : 33 5897  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4079  (kadaster oud)

Bouwjaar

1665

1792

Architect

Opdrachtgever

1665 Grietje Claes, wed. van Jacob Schut 

1792 Willem Silvester

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1665koopmanshuis 5,47 m. breed. Een van de vier, overgangsvorm tussen trap- en halsgevel. Twee trappen waartegen bergstenen stukken, grote tegen de bovenste en schouderstukjes tegen de onderste geveltrappen. Gebogen fronton. Omlijste zolderlichten.

1792 rechte kroonlijst. Stoep met onderingang behouden.

Bewoners / eigenaren o.a.

1916-1946 Jacob van Eck, makelaar in koffie en thee en fotograaf

1982-2013 Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika (Cedla) van UvA (samen met KG 397)

Rijksmonument

Nr. : 2336

Gebruik nu

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.