Keizersgracht 383

<- 369-371 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 385 ->

Keizersgracht 383

Keizersgracht 383

Keizersgracht 383, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 383

Gebouwd           ± 1700 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan van der Putt
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 471   (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5965  (verpondingsnummer)
1796 : 33 197    (kleinnummer)
1732 : 33 5904  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4086  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1612

± 1700

Architect

2005 Architectenbureau van Veen. Lauriergracht 136

Opdrachtgever

± 1612 verm. mr Sasbout

± 1700 Jan van der Putt, afslager (veilingmeester?

2005 Particulier

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1700 koopmanshuis 3,78 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Gebogen fronton.

1861 Stoep met onderingang verwijderd

1885 Veiling, verkocht f 11.600,- +f 1.800,- aan J.M. Furstener Jr.

1892 Veiling, verkocht met Keizersgracht 385 voor f 25.250,- + f 1,- aan J.F. Schutte Jr.

2005 Nieuwe fundering en nieuwe vloer souterrain en wijzigingen aan de gevel

Bewoners / eigenaren o.a.

1741 - 1754 Jacob de Wit, kunstschilder

Rijksmonument

Nr 2329

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.