Keizersgracht 369 - 371

<- 365-367 Herengracht             Panorama            Herengracht 383 ->

Keizersgracht 369

Keizersgracht 369-371

Keizersgracht 369-377, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 369-371


Gebouwd           1939-1941
Architect            Architectenbureau Kleinhout en Van der Steur
Opdrachtgever    Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteitmaatschappij (ANIEM)
Monument         Gemeentelijk monument

 

Zie voor de oude huizen tabbladen 369, 371, 373, 375, 377, 379 en 381

Bouwjaar

1939-1941

Architect

1938 G.H. Kleinhout en Ir A.J. van der Steur(gebouw)

1997 Schulze en van Dijk

1997 (appartement 371F door ir. Rowin Petersma)

Opdrachtgever

1938 Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteitmaatschappij (ANIEM)

1997 VVE 361, VVE 363 en VVE369

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1938 369 – 377 gesloopt voor nieuwbouw. Nu 369-371.

1939 Niewbouw, hoofdkantoor ANIEM

1940 F.W.H. Lensvelt (1886-1945), lampen vergaderzaal 

1997 Verbouwd tot appartementen, sommige appartementen door een eigen architect ingericht.

Bewoners / eigenaren o.a.

1940-1965 Hoofdkantoor Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteitmaatschappij (ANIEM)

1940-.... Amstordamsch Trustees Kantoor NV.

1965-1995 Verzekeringsmaatschappij Providentia / UAP

1997-heden appartementen

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Een complex Keizersgracht 359 - 369 en Huidenstraat 27 - 29, opgedeeld in drie bedrijfsruimten onder en  33 woonappartementen boven, waarvan er 11 Appartementen in dit gebouw

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.