Keizersgracht 193

<- 191 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 195 ->

Keizersgracht 193, Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 193, Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 193 oud

Keizersgracht 193 oud

Keizersgracht 193 (afgebroken 1896)

Gebouwd           ± 1753  
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob of weduwe De Clerk
Afgebroken        1896 (doorbraak Raadhuisstraat)
1853 : LL 219  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 41 2233  (verpondingsnummer)
1796 : 41 295    (kleinnummer)
1732 : 41 2226  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3798  (kadaster oud)

Bouwjaar

17de eeuw

± 1753 

Architect

  

Opdrachtgever

17de eeuw

± 1753 Jacob of weduwe De Clerk  

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

17de eeuw

± 1753 woonhuis 3,65 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met kuif. Rechte stoep.

tot 1896 doorbraak Raadhuisstraat vrijwel intact.

Bewoners / eigenaren o.a.

1631 Dirk Alewijn 

Bijzonderheden

Afgebroken 1896 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.