Keizersgracht 177 Coymanshuis

<- 175 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 179 ->

Keizersgracht 177 verbouwing voor 1867 SAA

Het huis en de stalingang naast Keizersgracht 177, voor de verbouwing in 1867. Duidelijk te zien is dat het Coymanshuis een dubble dwarse kap heeft. Het huis is dan al verhoogd. Kabinetsfoto Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 177, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 177a 


Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         In 1888 samengevoegd met 177 en 177b

Bouwjaar

onbekend

1868

Architect

-

Opdrachtgever

1868 Gesloopt voor de Hogere Burgerschool voor jongens

Naam / gevelsteen

1776 De Ossenkop

Bijzonderheden

Stal, behorende bij het huis van Bartholotti, Herengracht 170 - 172

1868 attiek vervangen door volwaardige verdieping.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.