Keizersgracht 175

<- 173 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 177 ->

Keizersgracht 175

Keizersgracht 175

Keizersgracht 1, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 175

Gebouwd           ± 1715
Architect            Ignatius van Logteren
Opdrachtgever    Willem Hendrick Kerckrinck
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 233     (huisnummer 1853-1875)
1808 : 43 2912  (verpondingsnummer)
1796 : 43 309    (kleinnummer)
1732 : 43 2873  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3811  (kadaster oud)

Bouwjaar

1620 

± 1729

Architect

1720 Ignatius van Logteren

Opdrachtgever

1620 Gerrit Kerckrinck

± 1729 Willem Hendrick Kerckrinck

1930 Gemeente Amsterdam

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1729 koopmanshuis 8 m. breed. Getoogde en met balustrade verhoogde kroonlijst. Alliantiewapens van Kerckrinck en Huijdecoper waarop twee siervazen. Stoep. Omlijste toegang.

1930 stoep vervallen. Andere indeling aan ramen gegeven, zodat het aansluit op Keizersgracht 177.

Bewoners / eigenaren o.a.

1928-19?? Gemeente-eigendom, HBS.

Rijksmonument

Nr. : 2270

Gebruik nu

Onderdeel complex Keizersgracht 175 - 177, kantoren

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.