Keizersgracht 147

<- 145 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 149 ->

Keizersgracht 147

Keizersgracht 147

Keizersgracht 147, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 147


Gebouwd           ± 1722 
Architect            -
Opdrachtgever    verm. Hendrik van Beck
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 197     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 45 3484  (verpondingsnummer)

1796 : 45 322    (kleinnummer)

1732 : 45 3429  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5602  (kadaster oud)

Bouwjaar

1621

± 1722

Architect

Opdrachtgever

1621 Hendrick Reijnst

± 1722 verm. Hendrik van Beck

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1722 koopmanshuis 5,30 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Segmentvormig fronton. Stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

1987-heden Oek de Jong

Rijksmonument

Nr.: 2261, tuinhuis is een gemeentelijk monument (280302)

Gebruik nu

6 appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.