Keizersgracht 145

<- 143 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 147 ->

Keizersgracht 145

Keizersgracht 145

Keizersgracht 143, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 145, Breslau

Gebouwd           ± 1720 
Architect            -
Opdrachtgever    Jaques Grijspeert,
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 198  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 45 3483  (verpondingsnummer)
1796 : 45 323    (kleinnummer)
1732 : 45 3428  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5603  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1623

± 1720

± 1800

Architect

2006 Ben Schellekens

Opdrachtgever

± 1623 Vranck (Frans) van der Does

± 1720 Jaques Grijspeert, afkomstig uit Bresla

2006 Particulier

Naam / gevelsteen

± 1720 Breslau

Bijzonderheden

± 1720 koopmanshuis 5,30 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Fronton met kuif en stoep.

± 1800 met verdieping verhoogd. Hals verdwenen. Rechte kroonlijst met twee consoles. Stoep en gevelsteen behouden.

2006 Funderingsherstel en renovatie

2012 Splitsing in appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 2260

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.